+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Densuș

Anunț

 

Județ: Hunedoara
UAT Densuș
Sector cadastral: 21,22,83,102,103

 

OCPI Hunedoara și Primăria Comunei Densuș anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru UAT Densuș pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art.
11 alin (2), litera k din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 14.11.2023
Data de sfârșit a afișării: 15.01.2024
Adresa și locul afișării publice: Localitatea Densuș, Str. Principală, Nr. 154, sediul
Primăriei Comunei Densuș
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Densuș în zilele lucrătoare între orele 8-15 și pe site-ul Agenției de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute accesând
site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,

VÂRTOPEAN IONEL ADRIAN

 

 

ANUNȚURI

Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – comuna Pui
January 17, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului  – comuna Totești
January 15, 2024
Anunț program încasari
December 19, 2023

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 2274

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate