+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Informații de interes public

Informații de interes public

 

 • [download] Situația contractelor pe anul 2023 cu valoare de peste 5000 euro
 • [download] Transparența veniturilor salariale 30.03.2022 OCPI Hunedoara
 • [download] Raport de evaluare a implementării Legii nr.544 2001 în anul 2021
 • [download] Transparența drepturilor salariale la data de 30.03.2020
 • [download] Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019
 • [download] Contul de execuție bugetară – cheltuieli cu finanțare din venituri proprii – activitate curentă la 31.12.2019
 • [download] Contul de execuție bugetară – cheltuieli cu finanțare din venituri proprii – PNCCF la 31.12.2019
 • [download] Programul anual al achizițiilor publice anul 2019+ anexa 1 la PAAP privind achizițiile directe finanțate din venituri proprii – AC+PNCCF
 • [download] Situația contractelor pe anul 2019 cu valoare de peste 5000 euro
 • [download] Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019
 • [download] Transparența drepturilor salariale la data de 30.09.2019
 • [download] Transparența drepturilor salariale la data de 04.06.2019
 • [download] Transparența drepturilor salariale la 30.03.2019
 • [download] Contul de execuție bugetară – cheltuieli cu finanțare din venituri proprii – PNCCF la 31.12.2018
 • [download] Contul de execuție bugetară – Cheltuieli cu finanțare din venituri propii – activitatea curentă la 31.12.2018
 • [download] Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018
 • [download] Transparenta drepturilor salariale la 30.09.2018
 • [download] Transparența drepturilor salariale la 31.03.2018
 • [download] Situația contractelor pentru anul 2017
 • [download] Bilanț contabil la data de 30.09.2017
 • [download] Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 • [download] Execuție bugetară – an 2017 , Sem.II
 • [download] Execuție bugetară – an 2017 , Sem.I
 • [download] Bilanț contabil la data de 30.06.2017
 • [download] Raport de evaluare a implementării Legii 544_2001 în anul 2016
 • [download] Solicitări conform Legii 544/2001
 • [download] Agenda persoanelor din conducere – program audiențe
 • [download] Situația contractelor /2016 Subvenții – inclusiv cele cu valoare peste 5000 euro
 • [download] Situația contractelor an 2016 venituri proprii
 • [download] Anexă la programul de achiziții publice – an 2016
 • [download] Raport de activitate OCPI Hunedoara – an 2015
 • [download] Raportul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Hunedoara privind accesul la informațiile de interes public elaborat potrivit art. 27 alin. 2 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 • [download] Formulare tip – cerute de autorități persoanelor fizice/juridice
 • [download] Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea O.C.P.I. Hunedoara
 • [download] Atribuțiile serviciilor, birourilor, compartimentelor OCPI Hunedoara, astfel cum decurg din lege şi din R.O.F
 • [download] Programul de functionare al O.C.P.I. Hunedoara
 • [download] Coordonatele de contact ale O.C.P.I. Hunedoara, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 • Numele si prenumele angajatului O.C.P.I. Hunedoara responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Bădău Vlad Ionela
 • [download] Declarațiile de avere si interese ale conducerii O.C.P.I Hunedoara
 • [download] Datele statistice privind corespondenta instituției
 • [download] Acorduri, protocoale de colaborare după ce acestea devin definitive;
 • [download] Programele si strategiile proprii;
 • [download] Lista documentelor produse si/sau gestionate de O.C.P.I. Hunedoara
 • [download] Buletin informativ
 • [download] Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația mîn care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informatiile de interes public.
 1. Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 2. Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

ANUNȚURI

Anunț
June 25, 2024
Anunț afișare documente tehnice ale cadastrului UAT Mărtinești – sector cadastral 65
May 22, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Dobra
May 7, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate