+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Tarife

Tarife

 

Ordinul nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate

 

 

             
  Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Referinţe
  Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date
  Avize şi recepţii tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare  
  1.1.2. Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 250 lucrare  
  1.1.3. Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 375 lucrare Nota1)
  Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Hărţi şi planuri (raster) 40 foaie de hartă/plan Nota2)
  1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 1.000 km2 Nota3)
  1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 500 km2  
  1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 20 km2  
  1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 15 punct Nota4)
  1.2.6. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă 15 oră Nota5)
  Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară
  Prima înregistrare 2.1.1. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară 120 imobil/u.i. Nota6)
  2.1.2. Recepţie cu alocare număr cadastral 60 imobil/u.i.  
  2.1.3. Înfiinţare carte funciară 60 imobil/u.i. Nota6)
  2.1.4 Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 120 imobil/u.i. Nota24)
  Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepţie dezlipire/alipire 60 imobil/u.i. Nota7)
  2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 60 imobil/u.i. Nota7)
  Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 0,50% valoare din act Nota8)
  2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 0,15% valoare din act Nota8)
  2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate operaţiune Nota9)
  Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 75 operaţiune Nota10)
  Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) 0 operaţiune  
  2.5.2. Reconstituire carte funciară 0 operaţiune  
  2.5.3. Îndreptare eroare materială – cadastru sistematic 0 imobil/u.i  
  Actualizare 2.6.1. Înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune  
  2.6.2. Extindere/Radiere construcţii 120 construcţie  
  2.6.3. Actualizare informaţii tehnice 60 operaţiune Nota11)
  2.6.4. Anulare operaţiuni cadastrale 60 operaţiune  
  Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 10 15 min.  
  2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare 20 imobil Nota 12) + Nota 21)
  25 imobil Nota 13) + Nota 21)
  2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare 40 imobil Nota 20) + Nota 21)
  2.7.4. Certificat de sarcini 100 certificat/BCPI  
  2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 25 dosar Nota14)
  2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 proprietar/BCPI  
  2.7.7. Extras din planul cadastral 15 imobil Nota20) + Nota22)
  2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 100 certificat Nota15)
  2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel naţional 10 referat/proprietar Nota16)
  Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului- lege nr. 115/1938 2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral 0 imobil/u.i. Nota25)
  2.8.2. Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operaţiuni 60 operaţiune Nota26)
  2.8.3. Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcţie 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare operaţiune Nota27)
  2.8.4. Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie 120 construcţie Nota28)
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
  Teme spaţiale 3.1.1. Servicii vizualizare/descărcare 500/1.000 lună/temă  
  Poziţionare GPS 3.1.2. Servicii poziţionare GNSS, în timp real 100/1.000 luna/12 luni/utilizator/aparat  
  Conţinutul cărţii funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online 900 pachet 50 de cărţi funciare  
  3.1.4. 1.800 pachet 100 de cărţi funciare  
  3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online 900 pachet 50 de extrase de informare  
  3.1.6. 1.800 pachet 100 de extrase de informare  
  3.1.7. Interogare API, Pachet 1(*) 1.000 lună Nota29)
  3.1.8. Interogare API, Pachet 2(*) 4.000 Nota30)
  3.1.9. Interogare API, Pachet 3(*) 5.000 Nota31)
  3.1.10. Interogare API, Pachet 4(*) 6.000 Nota32)
  3.1.11. Interogare API, Pachet 5(*) 10.000 Nota33)
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 400 persoană Nota18)
  4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 2.000 persoană Nota23)
  4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 100 certificat

Nota19)

ANUNȚURI

Anunț
June 25, 2024
Anunț afișare documente tehnice ale cadastrului UAT Mărtinești – sector cadastral 65
May 22, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Dobra
May 7, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate