+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Termene

Termene

 

Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către ANCPI şi unităţile sale subordonate

 

             
  Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Termen1) (zile lucrătoare) Termen în regim de urgenţă (zile lucrătoare) Referinţe
  Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date  
  Avize şi recepţii tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 7 2  
  1.1.2. Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 15 5  
  1.1.3. Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public 20 10  
  Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie 1.2.1. Hărţi şi planuri (raster) 3 1  
  1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 3 1  
  1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 3 1  
  1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 3 1  
  1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D 3 1  
  1.2.6. Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă 1  
  Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară  
  Prima înregistrare 2.1.1. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară 18 6  
  2.1.2. Recepţie cu alocare număr cadastral 11 4  
  2.1.3. Înfiinţare carte funciară 11 4  
  2.1.4. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 18 6  
  Dezlipire/Alipire 2.2.1. Recepţie dezlipire/alipire 7 3  
  2.2.2. Înscriere dezlipire/alipire 7 3  
  Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 7 2  
  2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 7 2  
  2.3.3. Înscriere ipotecă/privilegiu 2 1  
  Notare/Radiere 2.4.1. Notare/Radiere în/din cartea funciară 4 2  
  Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului) 1  
  2.5.2. Reconstituire carte funciară 3 1  
  2.5.3. Îndreptare eroare materială – cadastru sistematic 7  
  Actualizare 2.6.1. Înscriere construcţie 15 5  
  2.6.2. Extindere/Radiere construcţii 15 5  
  2.6.3. Actualizare informaţii tehnice 15 5  
  2.6.4. Anulare operaţiuni cadastrale 10 3  
  Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 1  
  2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare on-line Nota 2)
  Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI 2 1  
  2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare on-line Nota 2)
  Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI 2 1  
  2.7.4. Certificat de sarcini 4 2  
  2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 2 1  
  2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului 10 3  
  2.7.7. Extras din planul cadastral on-line Nota 2)
    Extras din planul cadastral la registratura BCPI 3 1  
  2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr) 10 3  
  2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel naţional 18 6  
  Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral 15 5  
  2.8.2. Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operaţiuni 15 5  
  2.8.3. Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcţie 15 5  
  2.8.4. Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie 15 5  
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament  
  TopRo5 1:5000 ROMPOS 3.1.1. Servicii de vizualizare (WMS) 5 2  
  3.1.2. Servicii poziţionare GNSS în timp real 1  
  Conţinutul cărţii funciare 3.1.3. Copie de carte funciară on-line Nota 2)
  3.1.4. Nota 2)
  3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare on-line Nota 2)
  3.1.6. Nota 2)
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru  
  Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 20 Nota 3)
  4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 20
  4.1.3. Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare 20

ANUNȚURI

Anunț
June 25, 2024
Anunț afișare documente tehnice ale cadastrului UAT Mărtinești – sector cadastral 65
May 22, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Dobra
May 7, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate