+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro
+0254233560, 0254214165; Fax: 0254214165 Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08:00 - 14:00 Calea Zarandului 106, Deva, județ Hunedoara
E-mail: hd@ancpi.ro

Cereri și formulare tipizate

Cereri și formulare tipizate

 

Anexe conform Ordinului 600/2023

[download] Anexa 1 Cerere pentru eliberarea copiilor după documentele aflate în arhiva biroului teritorial – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 5 Cerere de înscriere – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 6 Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 8 Cerere privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 9 Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

[download] Anexa 10 Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 11 Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia

[download] Anexa 12 Cerere de informații

[download] Anexa 13 Cerere de recepție și înscriere – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 14 Declarație – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 15 Memoriu tehnic – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 16 Plan de amplasament și delimitare – modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 17 Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire = modificată cu Ordinul 1255/2023

[download] Anexa 18 Releveu locuință plan parter/etaj

[download] Anexa 19 Foaia colectivă

[download] Anexa 20 Proces verbal de vecinătate

[download] Anexa 21 Convocare

[download] Anexa 22 Cerere anulare număr cadastral

[download] Anexa 23 Cerere privind solicitarea avizului de începere recepție a lucrării

[download] Anexa 26 Adeverință

[download] Anexa 27 Certificat pentru întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodărești precum și curtea și grădina

[download] Anexa 28 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate cu autorizație de construire

[download] Anexa 29 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire

[download] Anexa 30 Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale

 

Cereri diverse

[download] Formular de solicitare date GPS

[download] Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan

[download] Cerere pentru consultare documente din arhivă

[download] Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate

[download]  Cerere date diverse

[download] Declarație – protecția datelor cu caracter personal PFA/PJA

[download] Cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

[download] Cerere pentru autorizarea persoanelor juridice

 

Formulare pentru audiențe

[download] Cerere de audienţă – Anexa 1

[download] Fişă de audienţă – Anexa 2

 

Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002 

[download] Cerere informații  administrativă (1)

 

Procedura de restituire a sumelor încasate necuvenit de ANCPI și unitățile subordonate

IMPORTANT!! Solicitantul completează cele două anexe.  Anexa2 este valabilă doar însoțită de Anexa 1

[download] Anexa 1 – Cerere de restituire a sumelor plătite necuvenit

[download] Anexa 2 – Declarație

 

ANUNȚURI

Anunț
June 25, 2024
Anunț afișare documente tehnice ale cadastrului UAT Mărtinești – sector cadastral 65
May 22, 2024
Ședință privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului – UAT Dobra
May 7, 2024

IMPORTANT

ePay

Solicitați extrasul de carte funciară pentru informare prin intermediul platformei de plată on-line

 • Extrasul de carte funciara pentru informare online (20 LEI)
 • Extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  online (15 LEI))
 • SE OBȚIN DOAR DE PE PLATFORMA ePay.ancpi.ro
  sau site-ul:
  www.ancpi.ro
  Notă: Cumpărarea serviciilor de pe alte site-uri pot genera costuri suplimentare

Verificare autenticitate documente procedura tehnică de verificare a extraselor de carte funciară pentru informare furnizate on-line

Visits 0

DATE DE IDENTIFICARE

 • COD IBAN: RO06TREZ366501503X012464
 • COD FISCAL: 9836760
 • OCPI Hunedoara, Calea Zarandului nr.106, Deva, jud. Hunedoara

Tarife
 

Termene

 

Formulare tipizate